Burdasın: Soru Bankası
TWİTTER DA https://twitter.com/neredehayat.

vitamin-ilkokul

Soru Bankası 
 Yukarıdaki cümledeki altı çizili isimlerin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
A)soyut-cins-tekil-basit
B)somut-cins-tekil-basit
C)somut-özel-tekil-türemiş
D)soyut-cins-çoğul-basit
E)somut-cins-tekil-türemiş
 
 
 
2.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?
 
A)İçindeki korkuyu bir türlü atamıyordu,uyuyamıyordu.
B)Solgun bir gül oluyor dokununca, dizesi kimi hatırlatır?
C)Dağ havasıyla daha bir gençleşmiş, güzelleşmişti.
D)Soğuk suların aktığı yüksekçe bir dağ köyüydü burası.
E)Çocuğun çağrısına kulak veren anne telaşla ayağa kalktı.
 
 
 
 
3.Aşağıdakilerden hangisinde “-lık,-lik” eki soyut bir anlam türettiği halde, cümle içinde somut bir varlığı karşılama işleviyle kullanılmıştır?
 
A)Kahramanlık gerektiren işler için cesur olmak gerekir.
B)Gençlik, acaba bizi nereye götürecek bu akşam?
C)İnsanlık, başka bir deyişle vicdan insanlarda zamanla gelişmiştir.
D)Akıllılık edersen hedefine erken varır, rahat edersin.
E)Özgürlük, başkalarının özgürlüğüyle sınırlı olmalıdır.
 
 
 
 
 
4. “-den” eki aşağıdakilerden hangisinde tamlayan eki görevinde kullanılmıştır?
 
A)Sözlerinden bir anlam çıkarmak mümkün değildi.
B)Kamyon, yokuşun tam ortasından geçti çekinmeden.
C)Aydın, her şeyden habersiz koltukta uyuyordu.
D)Sonbaharda her zaman senden bir şey vardır.
E)Şiirlerden birkaçını yayımlamayı hiç düşünmemiş.
 
 
 
 
 
 
5.Aşağıdakilerden hangisinde bir şeyin neye veya kime ait olduğunu bildiren bir ek (iyelik eki) kullanılmamıştır?
 
 
A)Gönlümde yatan şey, dışarıda okumaktır.
B)Ayakları turuncuya, gagası karaya benzer bir kırmızılıktaydı.
C)Galiba içlerinde en kırmızısı ve serti, bu karpuzdu.
D)Benim; tüm yaz, gündüz işe gidip akşam ders çalışan.
E)Aklı bir karış havada, ayakları yere basmıyor.
 
 
 
 
 
6.Aşağıdakilerden hangisinde “ler” eki “her” anlamında kullanılmıştır?
 
A)Böyle zamanlarda çok sakin ve sabırlı olmalısın.
B)Bulutlar geçiyor üzerimizden yavaş yavaş.
C)Sabahları uyanır uyanmaz gazete okurdu.
D)Okullar gezilip ihtiyaç analizi yapılacaktı.
E)Tüm konuları öğrenmek için planlı olmalısın.
 
 
 
 
 
7.Aşağıdakilerden hangisinde den” eki neden bildirme işlevinde kullanılmıştır?
 
A)Gözlerimin morarması geceler boyu uyumadığımdandır.
B)Okuduklarından en iyi şekilde yararlanmayı biliyordu.
C)Babadan kalma üç odalı, küçük bir evleri vardı.
D)Oturmuş, şundan bundan söz ediyorduk bahçede.
E)Onun mantıktan uzak konuşmaları bizi şaşırtmıştı.
 
 
 
 
8.Aşağıdakilerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
 
A)İç rahatlığıyla, korkusuzca yaşıyorum bu ücra yerde.
B)Çayın kenarından gidip eski bir taş köprüden geçtik.
C)Senin içeri girdiğini görünce ne diyeceğini bilemedi.
D)Bir gazete patronu olalı olaylara bakışı yazık ki değişti.
E)Deniz kıyısına balıkçı lokantaları sıra sıra dizilmişti.
 
 
 
 
 
9.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük somut anlamda kullanılmıştır?
 
A)Yüreğimde garip bir ağrı var, doktora gitmeliyim.
B)Onu tanımazsınız, o ne keçidir bilir misiniz?
C)Ayrılığın verdiği acıyla ne yaptığını bilmiyor.
D)Tatsız ilişkiler yaşanmaması için gerekeni yaptık.
E)Kafadan çatlak mısın be kardeşim, diye bağırıyordu.
 
 
 
 
 
10.Aşağıdakilerden hangisinde topluluk adı bir isim tamlamasında tamlanan görevinde kullanılmıştır?
 
A)Ordu komutanı, birçok askerin sorumluluğunu yüklenir.
B)Bilim düşmanı insanların eğitime ihtiyacı olduğu tartışılmaz.
C)Öğrenci velisi, okul müdürünün odasına bir dilekçeyle geldi.
D)Buranın halkı kız çocuklarına da mutlaka karateyi öğretirdi.
E)Milletin huzuru ve refahı için herkes birbirine hizmet etmeli.
 
 
 
 
 
11.Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi soyut anlamlıdır?
 
A)Uzaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam.
B)Gönül bir kuştur sevgilinin saçına konan.
C)Baharın kokusu, yaşama sevinci aşılıyor.
D)Kentin renk renk ışıkları gece bir bir söndü.
E)Böbreğindeki taş en az iki santimetre kadardı.
 
 
 
 
 
12.Ayın çevresinde bir ışık halkası
     Denizden dumanlar tütmeye başladı
     Islak ince bir yaz
     Ağacına kadar işledi sandalın
 
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
 
A)Somut isim
B)Belirtili isim tamlaması
C)Birleşik isim
D)Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması
E)Ayrılma durum eki
 
 
 
 
13.Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki almamış bir topluluk ismi kullanılmıştır?
 
A)Bir sürü gezer dağın ormanlık yamacında.
B)Sınıfların dışarı çıkarmalarına beş dakika kaldı.
C)Cahilliktendir halkların birbirine düşmanlığı.
D)Ellerinde çiçek demetleriyle geldi yanıma.
E)Ormanların tükenmesi, hayatın tükenmesidir.
 
 
 
 
 
14.Aşağıdakilerden hangisinde yansıma sözcük isim görevinde kullanılmamıştır?
 
A)Tencerenin fokurtusunu duyunca mutfağa koştu.
B)Gölge oyunu olan Karagöz bir zırıltıyla başlardı.
C)Önce şimşek çaktı, gök gürledi, sonra yağmur yağdı.
D)Kuşların cıvıltısı, ağaçların sesiyle sarmaş dolaştı.
E)Yaprakların fısıltısını dinleyerek dinlenirim hep.
 
 
 
 
 
15.Aşağıdakilerden hangisinde zaman anlamlı bir sözcük isim görevinde kullanılmıştır?
 
A)Yurt dışındaki küçük kardeşini görmeyeli yıllar oldu.
B)Akşam erken yatarsan daha düzenli bir yaşamın olur.
C)Haftaya önemli bir konuğumuz gelecek şehir dışından.
D)Sınava aylarca çalıştı, başarılı olarak emeğinin karşılığını aldı.
E)Dün çarşıya çıkmış, evin tüm ihtiyaçlarını almıştı.
 
 
 
 
16.Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki alan bir isim kullanılmamıştır?
 
A)Masmavi Akdeniz’de yüzen bu yat büyükçeydi.
B)Bu bölgede beyazımsıdır göğün mavisi yaz aylarında.
C)Ciğerden aldığı küçük bir parçacıktı zehirlenmesinin nedeni.
D)Acımtırak yemeğin sağlığa yararlı olacağı konusu tartışmalıydı.
E)Kedicik, annesine sığınmış hasta bir çocuğa benziyordu.
 
 
 
 
 
17. I-Değil yalnız yazların kızgın sıcaklarında
     II-Hemen her gün, hele büyük kentlerde
     III-Bulvarları tarıyor, hain gülüşleri sessiz.
     IV-Pan’la karşı karşıya, gözleri kararıyor
     V-Katı cıvık asfaltta yalınayak bir işsiz.
 
 Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 
A)I.dizede hal eki vardır.
B)II. dizede tüm sözcükler basittir.
C)III. dizede ünlü daralması vardır.
D)IV. dizede iyelik eki kullanılmıştır.
E)V. dizede birleşik sıfat kullanılmıştır.
 
 
 
 
18. I-Gözlerden uzak yaşıyordu, kimsesiz.
      II-Bedeninden kanlar fışkırıyordu.
      III-İçimizde nice Molier’ler acılaşır kalır.
      IV-Cumartesileri buluşur sinemaya giderdik.
      V-2000’li yılların modasıdır düşük bel pantolon
 
 Yukarıdaki cümlelerdeki “-lar,-ler” eki kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
 
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
 
 
 
 
19.Aşağıdakilerden hangisinde ikileme isim görevinde kullanılmıştır?
 
A)Darı, darı! Hamama girdi kocakarı, dişleri sarı sarı.
B)Sesiz sedasız bir ortamda ders çalışma lüksü yoktu.
C)Kadın hırsızı yakalatmak için çığlık çığlığa bağırdı.
D)Zor iş yoktur, yarım yamalak bırakılan işler vardır.
E)Sarı sarı güllerin arasında beyaz papatyalar ekiliydi.
 
 
 
 
20.Aşağıdakilerin hangisinde “yanlış” sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır?
 
A)Yanlış düşünceler, bilimin ışığıyla değiştirilebilir ancak.
B)Bu konuda bize yanlış bilgi verilmesinin hesabını soracağız.
C)Yanlışların zararını çekmektense işimi doğru yaparım.
D)Yanlış işler peşinde koşan insanlar,dorulara geç ulaşır.
E)Bu işe yanlış bir zamanda başlaması onun ticari hayatını bitirdi.
 
 
 
                                       CEVAPLAR
 
1-E   2-C  3-B  4-E  5-D  6-C  7-A  8-C  9-A  10-D  11-B  12-C  13-A  14-C  15-A  16-D  17-B  18-E  19-A  20-C
 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)   Geçmişteki  hatıralarımıza  gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.
B)   Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz.
C)   Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
D)   Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu.
E)   Akıllı adam,kendi aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   Halkın bu dünyadan benim hiçbir şey alamadığımı görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.
B)   Eğer özgürce yaşamıyorsak,  ölümü karşılamamız daha doğru olur.
C)   Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık.
D)   Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: “  İçimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his  var.”   dedi.
E)  Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum.
 
3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   Bugün öğleden sonraki yağan yağmur, insanları işlerinden alıkoydu.
B)   İnsanoğlu şüphe içinde yaşamak için değil, sorup öğrenmek için yaratılmıştır.
C)   Dalgın kafayla bir şeyler öğretmeye çalışmak, rüzgarlı havada ateş yakmaya benzer.
D)  Bugün bildiklerimizin dışında bir kelime bile öğrensek dünden farklı bir kişi oluruz.
E)   Senin bir gecede okuduğun kitabı, ben senelerce yazabilmek için saçımı ağarttım.
 
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)   Asırlar önce yaşamış  büyük bilim adamlarıyla tanışıp görüşme fırsatını sadece kitaplar verir.
B)   Kitap, seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve  öğüt veren  en yakın arkadaşındır.
C)   Cahil insanın susması gerekir,  zaten sussaydı cahil  olamazdı.
D)  Uçmasını bilmiyorsan uçurumun kenarında yuva yapma.
E)  Bu öğrendiklerimiz de, bizim ne kadar cahil olduğumuzu daha fazla ortaya çıkartıyor.
 
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)  İçtiği sigaranın dumanları gökyüzüne doğru yukarılara yükseldi.
B)  Sincaptan ders alınmalıdır ;çünkü alt dala ulaşabilmek için üst dalı hedef alır.
C)  Düşünceler, derinleştikçe üzüntüler artarlar.
D)  Ağabeyini  bulmak için bir aşağı bir yukarı çıkıyordu.
E)  Kendi bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının bildiklerini  de kendi bilgilerine ilave et.
 
6.     “Ay bir yandan sen bir yandan sar beni.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mantık hatası         
B) Özne eksikliği   
C) Yüklem eksikliği     
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Tamlayan eksikliği
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A)  Rüştü, iyi bir kaleci ;ancak fazla topla oynuyor.
B)  Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.
C)  Penceremden uçan kuş sürülerini izliyordum.
D)  Sanatçının eserini  yazdığı mekan uygunsa,   tabi ki daha orijinal eserler yazacaktır.
E)  Günde on kez  telefon satan dükkana uğrardı.
 
8. “Geçtiğimiz  ay okulda yapılan toplantıya  katılamamıştım.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)  Özne – yüklem uyuşmazlığı
B)  Gereksiz sözcük kullanımı
C)  Mantık hatası
D)  Çatı uyuşmazlığı
E)  Tümleç eksikliği
 
9.      I. Bugün GAP projesine yeterince ödenek ayrılmadığı için bu proje neredeyse durma noktasına gelmiştir.
          II.  Sınav giriş belgesi gelmeyenler ,ÖSYM merkezine  başvursun.
          III. Görevliler , LYS sınavının yapılacağı okulların  önündeki satıcılara bağırmamalarını söyledi.
IV.KPSS’ye  on beş binin üzerinde yaklaşık on üç bin öğretmen adayı girdi.
          V. KKTC cumhuriyetine her alanda destek olmalıyız,dedi.
Yukarıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluğunun hangisi  farklı bir nedenden kaynaklanmaktadır?
    A) I.           B)  II.            C) III.           D) IV.           E) V.
 
10. “Bir cümlede aynı ekleri alan kelimelerin peş peşe sıralanması  bir anlatım kusurudur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir anlatım kusuru vardır?
A)  Akıl kendine ait bir yerdedir ve orada cehennemi cennete ya da cenneti cehenneme çevirebilir.
B)   İyi ya da kötü bir şey yoktur sadece düşünce onu öyle yapar.
C)   Şu anki eğitim sistemimiz tek tip insan yetiştirmektedir.
D)   Sokağa çıkıp biraz gezip arkadaşlarımla sohbet  edip sonra eve gelip yattım.
E)   Yıllardır yaşadığım ve çok sevdiğim bu şehri ,Adana’yı, bırakıp İstanbul’a  gideceğim. 
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A)  Ehliyet alabilmeniz için lise öğretiminizi  tamamlamanız gerekir.
B)  Unutmayın, gelecek de bir gün gelecek.
C)  Yarın Siirt’ten  Batman’a gidiyorum.
D)  Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.
E)  Ülkeler kılıçla alınır; adaletle korunur.
 
12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yapılandırılmış bir sözcükten kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A)  Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
B)  Yolsuzluk yapanlara gereken ceza verilmelidir.
C)  Uzun süredir bu mahallede kasapçılık yapan Levent  Efendi, dün vefat etti.
D)  Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.
E)  Yazımını bilmediğiniz bir kelime olursa, İmla Kılavuzu’na bakınız.
 
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)   Kimi insanlar odaya girdiğinde aydınlatır, kimisi çıktığında.
B)   İnsanlar, birçok kez ölümden kaçmak isterken ölüme sürüklenmişlerdir.
C)   Bırakın hayat ilkbahar gibi, ölüm de dökülen sonbahar yaprakları gibi olsun.
D)   Birçok insanın değeri hayattayken değil;ancak öldükten sonra anlaşılır.
E)   Ayakta ölmek ,diz çöküp yaşamaktan daha iyidir.
 
14.   “Bu civarda bayan pantolon  satan bir dükkan yok mu?”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)   Gereksiz sözcük kullanımı
B)   Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması.
C)   Özne eksikliği
D)   İyelik  eki eksikliği
E)   Çatı uyuşmazlığı
 
15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşamı boyunca” sözü gereksiz kullanılmıştır?  
A)   Adamcağız, yaşamı boyunca çocuklarına iyi bir gelecek  sağlamak için çalıştı durdu.
B)   Yaşamın boyunca bu vicdan azabını çekeceksin.
C)   Karısını ve çocuklarını öldüren adam yaşamı boyunca  müebbet hapse mahkum oldu.
D)   Yaşamım boyunca bu yaptıklarını hatırlayacağım.
E)   Çocuklarınızın yaşamı boyunca mutlu olmasını istiyorsanız onlara iyi bir eğitim veriniz.
 
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri” sözcüğü cümleden çıkartıldığında cümlenin anlamında  herhangi bir daralma ya da bozulma olmaz?  
A)   Sendeki bütün kitapları geri alacağım.
B)   Fabrika işçileri geri işe alındı.
C)   Bende sana ait ne varsa hepsini sana geri iade ediyorum.
D)   Eğer bir karar verdiyseniz, geri adım atmayın.
E)   Biraz daha geri gider misin?
 
17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)   O mahur beste çalar Müşgan’la ben ağlaşırdım.
B)   Senin on yıl sonraki halini hatırladıkça üzülüyorum.
C)   Çocukları çok sevdiğini ve asla zarar  veremeyeceğini söyledi.
D)  Ağabeyim ders çalışıyor, ben de bağlama çalıyordum.
E)   Sevmek, yalnızlığı göze alabilmektir çoğu zaman.
 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
 
A)   Aşk dilekleri,yüksek katlara bir türlü ulaşmazmış.
B)   Her zamankinden çok farklı bir mektup okuyacaksın.
C)   Divan Edebiyatı, Arap ve özellikle İran edebiyatının etkisiyle gelişmeye başlar.
D)   Çöplükten beslenenleri görünce bize anlatılan her şeyi unutmak istedik.
E)   Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra , hayata bakış açılarında önemli değişiklikler olmuştur.
 
CEVAP ANAHTARI:  1) E    2) E   3)  A    4) A    5) E 6) C   7)  D   C   9) D  10) D   11) A   12)  C   13)  A
14) D   15) C  16) C   17) E   18) E   


5)     “Alay, Çemberlitaş’tan, Sultanahmet’ten,  Sirkeci’den Taksim’e yürüyor; her tarata  coşkun alkışlarla karşılanıyordu.”
 
      Yukarıdaki parçada küçük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

büyük   ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük  kullanılmıştır?1)   “Meydanda telefon kulübesini göremiyor,   ama, yine de arıyordu.” bu cümlede
       A)   I               B)  II                    C)  III
       D)   IV             E)  V
 
2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aynı  gerekçeyle büyük ünlü uyumuna uymaz?
       A)   şişman-kıyafet       B)  dedikodu-ekşimtırak
       C)    kardeş-model        D)  anne-açıkgöz
       E)    akşamki-seviyor
 
3)    “Türkçe’de ekler, eklendikleri sözcüklerin   son hecesindeki ünlüye uyar.”
     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu  kurala uymayan bir sözcük                                   kullanılmıştır?
 
       A)   Gazetedeki trafik kazasını görünce gözlerim yaşardı.
       B)    Damar sertliğine şişmanlarda daha çok  rastlanıyor.
       C)    Hanımböceği, çiçeklerin üzerinde çok zarif  duruyor.
       D)   Sabahki kavgadan sonra evin huzuru kaçtı.
       E)    Çöreotunu ekmeğin üzerinde görmüştüm.
 
4)           “Bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü düz ise,  ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.”
              Aşağıdaki sözcüklerden hangileri,   tümüyle bu kurala örnektir?
       A)   azık-ölgün-uzak
       B)    bilge-süzgeç-sulak
       C)    kahve-durgun-yüzden
       D)   yazıcılar-başlamak-yıkanmış
       E)    büzgülü-koşucu-sigara


        EDATLAR-BAĞLAÇLAR-ÜNLEMLER

 

1.Aşağıdakilerden hangisinde “kadar” edatı cümleye “eşitlik” anlamı katmamıştır?

 

A)Hababam Sınıfı kadar sevilmiş bir komedi filmi yoktur Türk sinemasında.

B)Anlattıklarınıza, “Çağını başkalarının gözünden izleyenler o çağın kuklalarıdır” sözü kadar denk düşen bir söz olamaz.

C)Dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar güzeldir sevgiliye sevdiğini söylemek.

D)Filmdeki oyuncu: “Adamın gizlediği elmaslar, dünyadaki kum kadar çoktu” diyordu.

E)Mehmet Rauf da Halit Ziya Uşaklıgil kadar olmasa da usta bir romancıydı.

 

 

 

 

 

2.Aşağıdakilerden hangisinde “için” edatı cümleye “amaç” anlamı katmıştır?

 

A)Ailede üniversiteyi okuyan öncü biri olmadığı için diğer kardeşler de okumamış.

B)Film görsel efektlerden eser taşımadığı için, izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

C)Edebi eleştiri yapmak zor bir iş olduğu için kimse eleştirmenliğe kalkışmıyor.

D)Konseri yakından izlemek için erkenden konser alanında sıraya girdik arkadaşlarla.

E)İçli türkülerle beslenen bir toplum olduğumuz için eğlence yerlerinde de acı türkülerle eğleniyoruz.

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki sorulardan hangisinde “ile” ötekilerden farklı işlevdedir?

 

A)Yazdıklarıyla söyledikleri birbirini tutmuyordu.

B)Caddenin kenarında bir abrayla iki motosiklet vardı.

C)Ben telefonla konuşurken annem birden içeri girdi.

D)Toptancıya ben ile babam dün gittik.

E)Soru ile cevabı art arda söyleyerek ders çalışıyordu.

 

 

 

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisinde “göre” edatı cümleye “görecelik” anlamı katmıştır?

 

A)Duyduğumuza göre filmin en tehlikeli sahnelerinde dublörler kullanılmış.

B)Aktör için yapılan anma, sinemaya yıllarca emek vermiş bir sanatçıya göre değildi.

C)Freud’a göre insan davranışının kökeninde bilinçaltına itilen duygu ve düşünceler vardır.

D)Orhan Kemal Çukurova’yı Zafer Doruk’a göre daha gerçekçi anlatır diyebiliriz.

E)Topluma göre yaşamak istemiyorsan, önce kendi doğrularının yarat.

 

 

 

 

 

5.Aşağıdakilerden hangisinde edat kullanılmamıştır?

 

A)Akşama doğru insanlar kumsalda yürüyüşe çıkıyordu.

B)Öğretmenlerine karşı hiçbir saygısızlık yapmazdı.

C)Çocuk korktuğundan dolayı tir tir titriyordu.

D)Sabahtan beri ağzına hiçbir lokma koymamıştı.

E)Bu konuda sen bile bir şey yapamazsın, diyordu.

 

 

 

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisinde “için” edatı cümleye amaç anlamı katmamıştır?

 

A)Yorucu bir günün sonunda açlıklarını gidermek için masaya oturdular.

B)Teyzemlere gitmek için hazırlanmaya koyulmuştuk.

C)Para kazanmak için her işte çalışabileceğini söylüyordu.

D)Evini kurtarmak için canını tehlikeye katıp alevlere daldı.

E)Karnesindeki zayıfları gördüğü için hüngür hüngür ağlıyordu.

 

 

 

 

 

7.Aşağıdakilerden hangisinde “üzere” edatı cümleye yaklaşıklık anlamı katmıştır?

 

A)Alışveriş yapmak üzere dışarı çıkmıştı.

B)Görüldüğü üzere her şey zamanla hallediliyor.

C)Sabrım taşmak üzere, biraz sakin ol!

D)Bu kitabı ondan üç günde okumak üzere aldım.

E)Sabah yola çıkmak üzere erkenden uyudu.

 

 

 

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisinde “kadar” sözcüğü cümleye karşılaştırma anlamı katmamıştır?

 

A)Anlaşıldığı kadarıyla suçlu sensin.

B)Onun kadar fedakâr bir anne var mıydı?

C)Benim kadar ders çalışan yok, diyordu.

D)En az bu ev kadar güzel bir ev bulduk.

E)Okuduklarımdan bu roman kadar güzeli yoktur.

 

 

 

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisinde “göre” edatı cümleye “uygunluk” anlamı katmıştır?

 

A)Ona göre futbol çok önemliydi.

B)Anladığıma göre bu işte senin de parmağın var.

C)Hava soğuk olduğuna göre, ceketsiz kalamazdım.

D)Henüz kendime göre bir iş bulamadım.

E)Sınıfa göre çok çalışkan bir öğrenciydi.

 

 

 

 

 

10.I.   Her şeyi biliyormuş gibi davranıyordu.

    II.  Onun gibi biriyle tanışmayı çok isterim.

    III. Bu zamanda bunun gibisini bulamazsın.

    IV. Başkasının sorunlarıyla meşgul gibiydi.

    V.  Sizin de anladığınız gibi, bir sorun kalmadı.

 

 Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde edat fiilimsiyle öbekleşmiştir?

 

A)I ve III

B)II ve IV

C)III ve V

D)IV ve I

E)V ve I

 

 

 

 

 

11.Aşağıdakilerden hangisinde “yalnız” sözcüğü ötekilerden farklı görevdedir?

 

A)Elindeki parayla yalnız bir ceket alabilirdi.

B)Ağlamak yalnız kuruyan kirpikleri ıslatır.

C)Bu konuyu yalnız sizinle konuşabilirim.

D)Sinemaya da gideriz, yalnız önce ödevini bitir.

E)Oyun yalnız akşamları sergilenecekmiş.

 

 

 

 

 

12.  I.   Biraz olsun eğlenmek için arkadaşlarını toplayıp dışarı çıktı.

      II.  Ölüm kadar üzücü bir olay yoktur şu fani dünyada.

      III. Sümbül gibi saçları, kara üzüm gibi gözleri vardı.

      IV. Senin için çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.

      V.  İnci kadar beyaz dişleri, esmer tenine yakışıyordu.

 

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde edat grubu zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?

 

A)I ve II

B)I ve IV

C)II ve IV

D)III ve V

E)IV ve V

 

 

 

 

 

13.Aşağıdakilerden hangisinde “doğru” sözcüğü edat (ilgeç) görevinde kullanılmıştır?

 

A)Doğru işlerin peşinden koşmalısın.

B)Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış.

C)Adam hızla bana doğru geliyordu.

D)Doğru, toplumdan topluma değişen bir kavramdır.

E)Doğru bir iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz?

 

 

 

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu cümlede ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

 

A)Size yetişmek için buralara kadar koşarak geldim.

B)Kuş gibi yemek yiyorsun, çok zayıfladın yine.

C)Dağ kadar işim var, bunları bırakıp gelemiyorum.

D)Dediğine göre gece gündüz ders çalışıyormuş.

E)Kendi kendine söz verdi, tüm işleri akşama dek bitirecek.

 

 

 

 

 

15.Aşağıdakilerden hangisinde “gibi” yle kurulan edat grubu cümlede yüklem göreviyle kullanılmıştır?

 

A)Kan gibi kıpkırmızı bir gül açmıştı evlerinin önünde.

B)Gece gibiydi saçları, savruluyordu rüzgârda.

C)Annesini gördüğü gibi ortadan kayboldu.

D)Güneş gibi yaşar, ülkemizin her şairi.

E)İnsan gibi bir yaşam sürmeli herkes.

 

 

 

 

 

16.Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu yüklem görevinde kullanılmıştır?

 

A)Sabaha karşı limanda bir fırtına kopacağı söylendi.

B)Çocuğuyla ilgilendiğim için teşekkür edip gitti.

C)Bir çöplükmüş gibi attı elindeki o güzelim kitabı.

D)Bize doğru gelen adamı önce tanıyamamıştım.

E)Neredeyse, roman kadardı elindeki kitap.

 

 

 

 

 

17.Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu cümle dolaylı tümleç görevindedir?

 

A)Elektronik eşyalara çocukluğundan beri ilgisi vardı.

B)Tiyatro salonunun önünde, akşama dek bilet sattılar.

C)Havalar iyice ısındığından beri bu saatlerde sokağa çıkılmıyor.

D)İlgi çeksin diye vitrin renkli, yapma çiçeklerle düzenlendi.

E)Kıskançlığından çıldırıyor, bu kadarına da ses çıkarmıyordu.

 

 

 

 

 

18.Aşağıdakilerden hangisinde edat grubu yüklem görevindedir?

 

A)Sırf o mutlu olsun diye yapabileceğim her şeyi yaptım.

B)Mina Urgan, ömrünün sonlarına doğru geniş kitlelerce tanındı.

C)Tevfik Fikret de toplumcu bir sanatçıydı Victor Hugo gibi.

D)Saçındaki aklara karşın yaşı oldukça genç sayılırdı.

E)Gelecek içindi, düşünürün söylediği her söz.

 

 

 

 

 

19. I.    Düşünmek gibi bir beceriye sahipse insan, aklını kullanmalı her zaman.

     II.    Hayaller ülkesinde yaşayan Don Kişot, yel değirmenine karşı savaştı.

     III.  Mai ve Siyah’ın şairi Ahmet Cemil gibi hayalci kişiler, hayal kırıklığı yaşar.

     IV. Yaşamak için çırpınıyordu bir kuş kalabalık ayakların altında.

     V.   Renkli ve yağmur damlaları gibi küçük misketlere daldı gözleri.

 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde kullanılan edat grupları sıfat görevindedir?

 

A)I ve II

B)I-III ve V

C)Yalnız III

D)II ve V

E)Yalnız V

 

 

 

 

 

 

20.Aşağıdakilerden hangisinde edatın gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

 

A)Apartmanda sanki kimse yok gibiydi, etrafta hiç ses yoktu.

B)Bana göre pantolon bulunamamıştı, o nedenle utanıyordum.

C)Bu yol bu kadar uzun muydu, diye söylene söylene gidiyordu.

D)Çok yakından okuduğundan dolayı gözleri bozulmuştu.

E)Anladım ki annem kadar güzel yemek yapan yoktur.

 

                            CEVAPLAR

 

1-D    2-D    3-C    4-C    5-E    6-E    7-C    8-A    9-D    10-E    11-D    12-B     13-C      14-C     15-B     16-E     17-E     18-E     19-B     20-A

 

 

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

 

A)Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.

B)Şurada, sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra çağıra.

C)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.

D)Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.

E)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

 

 

 

 

 

2.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesi değildir?

 

A)Mahallenin düzenini, komşuluğu bozan hep Hasan’dı.

B)Adamın pantolonu ütüsüz, ayakkabıları boyasızdı.

C)Akşamın tatlı ama ağırbaşlı saatleri daha pek uzaktadır.

D)Karşı mahalleye gitmedim hiç o yıllarda çocuktum diye.

E)Batı yaşantısının anlatılacak en kısa tarifi budur.

 

 

 

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?

 

A)Uzakta görünen yeşil arsa serap gibi yitip gitti bir anda.

B)Merdivenlerden neredeyse yuvarlanarak iniyordu.

C)Odanın eşyası alaca karanlıkta yabansı görünüyordu.

D)Gökyüzüne baktığında bulutun mavisi çoktan kararmıştı.

E)Apartmanın kapısını itelerken nefes nefese kalmıştı.

 

 

 

 

 

4.Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı bir cümledir?

 

A)Mağaza sahibi konuşuyor, müşteri onu sinirli sinirli dinliyordu.

B)Gazete okuyan ihtiyar, gazetesini bıraktı, söze karıştı.

C)Adam ellerini ceplerine koydu, kayıtsızca uzaklaştı.

D)Önemli belgeleri bir zarfa koydu, çekmeceye yerleştirdi.

E)Merdiven basamaklarını ikişer ikişer çıktı, kapı ziline bastı.

 

 

 

 

 

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesi değildir?

 

A)Otobüsler çalışmaya başlamamıştı daha.

B)Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam kalmaz.

C)Gideceğiniz yeri bilmeden dereye kadar nasıl iniyorsunuz?

D)Korkulacak bir şey olmadığını nereden biliyordu?

E)Baharı yoktur paylaşılamayan güzel olan İstanbul’un.

 

 

 

 

 

6.Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümle değildir?

 

A)Oğlunun burnu patlamış, eskimiş ayakkabılarından birini ayağına geçirdi.

B)Grup, tepenin üzerinde, yavaş yavaş karayoluna paralel ilerlemeye başladı.

C)Karşı tepedeki yeşil otlardan bedavadan temek yapacaktı çocuklara.

D)Yaşlı adam, ağzı yırtılırcasına esnedi bu kimsesiz sokakta.

E)Arabaların egzoz dumanından genzim acı acı yanmaya başladı.

 

 

 

 

 

7.I-     Onun oyunculuğunu tartışmak kimseye düşmez.

   II-   Atıf Yılmaz’ın kadın konulu filmlerinin başrol oyuncusu Müjde Ar’dı.

   III-  Ayaklarını denize sallandırdığı yerde saatlerce susarlardı İzzet’le.

   IV-  Işıklar ayaklarının dibine varan bir yakamoz oluşturuyordu suyun üzerinde.

   V-   Türk sinemasının en iyi yönetmenlerindendir Sinan Çetin.

 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?

 

A)I ve II

B)II ve V

C)III ve IV

D)IV ve II

E)V ve I

 

 

 

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre ötekilerden farklıdır?

 

A)Beni olduğum yerde bırakarak eve doğru yürümeye başlamıştı.

B)Biz, okurlarımızla konuştuklarımızı birbirine karıştırırız.

C)Öğretmen ve arkadaşları her gün bu yoldan giderler okula.

D)Kim bilir dayımlar bizim eve bir daha ne zaman gelecek?

E)Sergiler, toplantılar, şiir günleri, tartışmalar yaptırıyordu.

 

 

 

 

 

9.Aşağıdaki cümlelerden hangisi ötekilerden farklı bir birleşik cümledir?

 

A)Kuytu bir taşra lisesinde olsa bunun altında kalmazdı.

B)Onun yerine başkasını getirsek daha mı iyi olacak?

C)Annesi duyarsa, zavallı kadın kahrından ölürdü.

D)Evde kimse olmasaymış evi su basacakmış.

E)Biliyorsunuz ki sanat herkese yarar sağlar.

 

 

 

 

 

10. (I) Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. (II) Kıyılar döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. (III) Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. (IV) Bu kıyılar saatlerce kıyı kokar, tuz kokar. (V) Tuz keskindir.

 

 Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)I.   Cümle basit yapıdadır.

B)II.  Cümle birleşik bir cümledir.

C)III. Cümlede arasöz kullanılmıştır.

D)IV. Cümle bağımsız sıralı cümledir.

E)V.  Cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.

 

 

 

 

 

11.Dışarıda bir yaz yağmuru

     Akşam olmuş, ılık rüzgâr

     Loş ışıklar sensiz bensiz.

 

 Yukarıdaki dizelerde kaç eksiltili cümle vardır?

 

A)1

B)2

C)3

D)4

E)5

 

 

 

 

 

12. “(I) Simsiyah, upuzun bir gelin arabası, süssüz, gösterişsiz. (II) Tüller içinde bir gelin, karalar içinde bir damat. (III) Biri arabayı kullanan olmak üzere iki kişi lokantanın kıyısına demir attılar. (IV) Tüller içerisindeki geline şöyle bir göz attı genç adam, bir siyahlık ve kırmızılık çarptı gözüne. (V) Sanki bütün yüzü o kadardı.

 

 Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)I. ve II. cümleler eksiltili cümlelerdir.

B)III. cümle birleşik cümledir.

C)IV. cümle içinde devrik iki cümle vardır.

D)IV. cümle bağımlı sıralı cümledir.

E)V. cümlede yüklem edat grubundan oluşmuştur.

 

 

 

 

 

13. “Şairin kullandığı sözcüklerde her insan için çeşitli anlamlar vardır; herkes beğendiğini seçer.”

 

 Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)Sıralı cümledir.

B)Öğe ortaklığı söz konusudur.

C)Birinci cümlenin yüklemi isimdir.

D)İkinci cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur.

E)İki cümlede kurallıdır.

 

 

 

 

 

14. “Yüklem cümlenin sonunda bulunduğu halde, yüklemden sonra bir sözcük varsa o cümle de devriktir.”

 

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

 

A)Sanat, acısıyla tatlısıyla kendisidir yaşamın.

B)Her gün tekrarladığım bu dizeler yer etmiş içimde.

C)Ne zaman bir otel odasında olsam, bu şiir dirilir aklımda.

D)Düğümlenen kuşları çözmeye bir İskender kılıcı gerek size.

E)Bu yoldan başka türlüsüne benim aklım ermez.

 

 

 

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerden hangisi ünlem cümlesi değildir?

 

A)Vur davulcu, vur! Bugün şenlik günüdür.

B)Hu! Komşu, pencereden baksana bana.

C)İmdat! Yetişin dostlar, kimse yok mu?

D)Allah kahretsin! Nereden çıktı bu şimdi?

E)Askerler, düşmana kükreye kükreye saldırdı.

 

 

 

 

 

16.Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!      Benim doğduğum köyler de güzeldi.      Sen de anlat doğduğun yerleri      Anlat biraz!    Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?   A)I. Dize bağımlı sıralı bir cümledir. B)II. Dize birleşik cümledir. C)III. Dize emir cümlesidir. D)IV. Dizede geçişsiz fiil kullanılmıştır. E)İlk iki dize kurallı cümlelerden oluşmuştur.           17.I-  Omuzları amma da genişti.      II- Yollar eskidi geçip gitmekten.      III-Uçakla bir saatte vardım Ankara’ya.      IV-Aldı beni bir üşüme, titreme.      V- Yanıktı elleri, ayakları, yüzü.    Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır?   A)I ve III B)II ve III C)III ve IV D)IV ve II E)V ve I           18.Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit bir fiil cümlesidir?   A)Ceyhun Atuf Kansu, edebiyatımızın doğaya düşkün bir şairdir. B)Rıfat Ilgaz’ın şiirlerinde ölüm teması çok önemli bir yer alıyor. C)Türk edebiyatının en büyük kaynağı olarak Dede Korkut’u görüyor. D)Bu alanda başarılı olanlar elbette ki tarihteki yerlerini alacaklardır. E)Onu geleceğe taşıyan özelliklerinden biri gözlerindeki yansızlığıydı.           19.Aşağıdakilerden hangisindeki yan cümlecik dolaylı tümleç görevindedir?   A)Açıkçası, sözlerini sakınacağına hiç ihtimal vermiyorum. B)Behçet Necatigil’in yayımlanmış ilk yapıtı bir çeviridir. C)Şiire on iki yaşında bir rastlantıyla başladığını söylüyor. D)İlk kez kendisini şaşırtan bir çabayla ders çalışıyordu. E)Dalgın genç, gözlerinin neden yandığını anlayamadı.           20.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?   A)İş arkadaşı bir şey diyecek gibi kulağına eğildi. B)Sıcak poğaçalar gibi yumuşaktı teni bebeğin. C)Soru soracak gibi bir elini havaya kaldırdı. D)İşten bunalmış gibi, yorgun argın dönüyordu eve. E)Yağmur yağacak gibi bir his var içimde

 

 

İMLA ( YAZIM ) KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ

                                                                            

Soru 1.      İnsan bir kışını burada geçirse ( ) yalnız müzik dinlese ( ) yalnız bu yankılı havayı koklasa ( )

      Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sı­rasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

    A) (,) (,) (...)         B) (;) (;) (.)    C) (,) (,) (;) D) (;) (.) (...)  

 

 

 

Soru 2.       Eskiden beri söylenir ( ) "Bizim şiirimiz halk şiiridir ( )" Ama daima bunun aksine eser verilir () söylenenler gerçekleşmez.

      Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getiril­melidir?

A)     (:) (,) (;)  B)(.) (.) (.)   C) (;) (.) (;)  D) (:) (.) (,)

 

 

 

Soru 3.      Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boş­luğa noktalı virgül (;) getirilemez?

A)     Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bu­lacaksın.

B)      Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye ba­kın ( ) dedi.

C)      Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı.

D)      Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde eserler vermiştir.

 

 

 

Soru 4.      Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) de­sem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu (V)

      Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez?

      A) I.            B) II.               C) III.                         D) IV

 

 

 

Soru 5.       Hocaya sormuşlar () Hocam bir şey icat ettin mi () Ettim () demiş () ama ben de beğenmedim!

      Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A)     (:) (!) (;) (,)         B)(:) (?) (,) (;)        

B)      (;) (?) (,) (.)   D)(,) (?) (.) (;)        

 

 

 

Soru 6.      Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez?

A)     Daha yapacağım o kadar çok iş var ki () anlatamam.

B)             Aklımda iki isim vardı () Canan ve Korkut.

C)             Bize şunları da söyledi () Çalışın ve kazanın.

D)            Sözcük türleri şunlardır () İsim, sıfat, zamir...

 

 

 

Soru 7.       Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyor­san yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( )

      Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıda- ki­lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getiril­melidir?

A) (:) (-) (,) (.)         B) (-) (") (.) (")       

C) (;) (:) (.) (.)   D)  (:) (")  (.) (")

 

 

 

Soru 8.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (...) yanlış kullanılmıştır?

A)     Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler... ikram edildi.

B)      Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da...

C)      Neler konuşulmadı ki o akşam: siyaset, spor, maga­zin...

D)      Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam...

 

 

 

Soru 9.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Son günlerde zamlar arka arkaya gelmeye başladı.

B)      Onunla görüşmeyeli aylar oldu.

C)      Deve kuşu gibi başını kuma sokuyor.

D)      Senin bundan haberin var mı ki?

 

 

 

 

Soru 10.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)     O zaman onbir yaşındaydım.

B)      Sanmayınki o bu konuda bilgisiz.

C)      Bizide beraberinde götürmek istedi.

D)      Bizimle gelmeyeceğini babama söylemiş.

 

 

 

Soru 11.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması ge­reken "-da (-de)" ayrı yazılmıştır?

A)     Diğer arkadaşlar da benimle aynı görüşteydi.

B)              Davranışları da sözleri gibi tutarlı değildi.

C)              Yüzün de her zamankinden farklı bir tebessüm vardı.

D)             Poşetin içine diğerlerini de koyalım.

 

 

 

Soru 12.       Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla il­gili bir yanlışlık vardır?

A)           Bu dergi, TÜBİTAK'ın desteğiyle çıkıyor.

B)             Kırtasiyemizde UNICEF'in hazırlattığı kartlar da var.

C)             Teknisyen olan kardeşim, MTA'da çalışıyor.

D)            İTÜ'nin bahar şenlikleri çok görkemliydi.

 

 

Soru 13.       Sende git, sende unut, kimler unutmadıki...          

      Bu dizede kaç yazım yanlışı yapılmıştır?

      A)   1                      B) 2          C) 3                            D) 4

 

 

 

Soru 14.        Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır?

A)     Bu konuyu A'dan Z'ye hepimize öğretmişti.

B)      1980'li yılların en önemli gazetecisiydi.

C)      Sınavda, Türkçe'den zor soru gelmedi.

D)      Biz, daha çok Fatih'ler yetiştireceğiz, dedi.

 

 

 

Soru 15.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır?

A)     Barajdaki su seviyesi düşmeye başlamış.

B)      Sınıftakiler oldukça korkmuşlardı bu durumdan.

C)      Bilmemki bu parayı kimden bulsak.

D)      Bize çok kızmış, ne ki biraz gecikmişiz.

 

 

 

Soru 16.       Dergi, yasa, yapıt, gazete adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uy­mayan bir kullanım vardır?

A)     1950 yılında yayın hayatına başlayan Hisar adlı dergi, uzun yıllar varlığını sürdürmüştür.

B)              Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı  hikayesi, birçok ödül almıştır.

C)      Edebiyat ve Eleştiri'nin bütün sayılarını aldım.

D)             Meclis, Türk Ceza kanununda değişiklikler yaptı.

 

 

 

Soru 17.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)     Onlarla öğleden sonra Harput'ta buluşacağız.

B)      Öğretmenimiz Ömer Bey, Çanakkaleliymiş.

C)      Durumu Milli Eğitim Bakanlığı'na bir yazıyla bildirdik.

D)     Birinci Dünya savaşında birçok kayıp vermiştik.

 

 

 

Soru 18.       Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı var­dır?

A)     Bağrımı delmeye taş yetmez, dedin.

B)             Buymuş oyun, gerisi yanlız çelik çomakmış.

C)             Gönlümü put sanıp da kıran kim?

D)            Ateşten zehrini tattım bu okun.

 

 

 

Soru 19.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)     Kurallara uymayanları öğretmen ikaz etti.

B)      Sanık, bütün suçlamaları reddetti.

C)      Ödevlerini hazırlarken sana yardım ederim.

D)      Bu kadar aceleci olma, birazcık sabır et.

 

 

 

Soru 20.       Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A)     Bir takım meyvelerin sadece Güney Afrika'da yetiştiği doğru mudur?

B)      Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrikada yetiştiği doğru mudur?

C)      Birtakım meyvelerin sadece güney Afrika'da yetiştiği doğru mudur?

D)      Birtakım meyvelerin sadece Güney Afrika'da yetiştiği doğrumudur?

 

 

   PARAGRAF SORULARI

 1.  Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe, ama  anlatım kalıbı yabancı kaynaklı... Doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor: Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. Türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız gerekiyor.

 

Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

 

A) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmalıdır.

B) Yanlış kullanımlar dilimize zarar verir.

C) Bazı anlatım kalıpları olduğu gibi çevrilmemelidir.

D) Dilimizin kurallarına aykırı kullanımlardan kurtulmamız gerekir.

E) Yabancı kaynaklı kullanımlar bir dilin zenginliğinin göstergesidir.

 

2. Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  Yazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.

B)   Yazar, kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.

C)  Halit Ziya’nın eserlerinde toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkündür.

D)   Yazar, kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz.

E)   Halit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.

 

 

3. Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar, aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter; aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük kısmı imalarla, düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, iğneleyici bir anlatımı vardır.

 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A) Yazar dil bilgisi kurallarına uymamıştır.

B) Yazılarında şiir uyumu görülmektedir.

C) Gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkmıştır.

D) Yazılarının gidişatında istikrarlı davranmıştır.

E) Anlatımında kendi düşüncelerini de vurgulamıştır. 

 

 

 

4.  Türk kültür hayatındaki son on-on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu - İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur.

 

 Yukarıdaki paragraftan “Türk kültür hayatı”yla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A)Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı    

    alanlarda ikililiğe yol açmıştır.

B)Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür

    öğeleri bir arada devam etmiştir.

C)Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat’tan sonra ikililik yaşanmıştır.

D)Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve

    medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.

E) Kültür hayatımızdaki gelişmeler cumhuriyetten

     sonraki reformların sayesinde olmuştur.

 

 

5.  Çağdaşları arasında en büyük şairdi Atilla İlhan. Kendi alanında bir virtüözdü. Ama artık yok! Şiirlerindeki serbestlik, rahatlık ve ne olursa olsun doğruluk… Çoğu şairde göremeyeceğimiz bir üslup… Lise sıralarına yazılan iki satırı, şiir diye okuyan toplumumuzda bu ne büyük acıdır(!) Allah’ın rahmeti üzerine olsun...

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A.Şair Türk edebiyatının en büyük şairiydi.

B.Doğruluktan yana olan bir şairdi.

C.Üslubu birçok şairden farklıdır.

D.Toplumumuzda şairin değeri bilinmemiştir.

E.Kendi alanında önde gelen bir şairdir.

 

 

6.  Türkçenin şu andaki en önemli sorunu, dildeki yabancı öğelerin artmasıdır. Her dilde yabancı kökenli söz vardır. Hiçbir dil saf değildir. Türkçe de pek çok dile söz vermiş, pek çok dilden söz almıştır. Türkçenin verdiği sözler de vardır. Bunlardan en ilgi çekici olanı son zamanlarda dilimize giren kiosk’tur. Bu söz Türkçeden İngilizceye geçen köşk sözüdür. İngilizcede kiosk biçimine dönüşmüş ve bizim sözümüz bu defa farklı bir anlamda karşımıza çıkmıştır. Dildeki yabancı sözlerin bir ölçüsü olma-lıdır. Bu ölçü dilin kimliğini bozacak derecede olmamalı- dır.Dil gerek duyduğu sözleri,karşılık bulunmaması durumunda yabancı dillerden aynen veya ses değişikliğine uğratarak alır.                                                                        

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?                                                                

A.Türkçeden yabancı dillere sözcükler verilmiştir.              

B.Dilimize giren sözcükler dilimizin yapısını bozacak derecede olmamalıdır.                                                                                

C.Yabancı dillere geçen sözcükler değişime uğrayarak tekrar karşımıza çıkmıştır.                                              

D.Dilimize yabancı sözcükler girmemelidir.                   

E.Yabancı sözcük kullanmayan hiçbir dil yoktur.

 

7.  Klasik sözcüğü, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak gösterilen eserler için kullanılır. Klasikler, edebiyatı edebiyat yapan gerçek değerlerdir. Böyle önemli eserlerin sahnelenmeleri çok dikkatli bir çalışma gerektirir. Eserin özüne, ruhuna, geçtiği çağa, metinde yaratılan atmosfere ve dil yapısına sadık kalmak esastır. Klâsikler çinko, kalay, bakır değildir, onlar altındır,24 ayar altın. Altına altın muamelesi yapmak ve meseleye bir sarraf hassasiyetiyle yaklaşmak gerekir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.

 

A.Klasik eserler kalıcı eserlerdir.

B.Klasikler edebiyatın temel taşlarıdır.

C.Klasik eserler sahneleneceği zaman eserin genel    

    yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir.

D.Günümüzdeki klasikler gelecekte de varlığını

    sürdüreceklerdir.

E.Klasikler değerlendirmeye alınırken çok hassas

   davranılmalıdır.

 

 

8.  Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve iki üç bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan,çatlak topuklu,çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır.

 

Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Nedim ağzından gazeller yazmak istemektedir.

B) Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir.

C)Dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını düşünmektedir.

D.Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir.

E.Dilin değişmemesi taraftarıdır.

 

9.  Kadınların gerçek yüzünü saklayıp makyaj yapmalarını modern toplumun, çağdaş insanın kadın üzerindeki baskısı olarak görüyorum. Bu baskı altında kadınlar hep kendini saklamak, kendini insanlara beğendirmek zorunda kalmıştır. Kadınların bu baskıdan kurtulması, ancak toplumun kadına bakış açısının değişmesiyle mümkün olacaktır.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A)   Toplumsal bir sorun olan makyaj, kadınları toplumda

       küçük düşürmektedir.

B)   Kadınlar, makyaj yaptıklarında kendilerini daha

       güzel hisseder.

C)   Makyaj yapımıyla toplumsal anlayış arasında bir bağ

       vardır.

D)  Eski çağlardan bu yana toplum, kadınlar her zaman 

       ön planda olmuştur.

E)   Kadın gerçekten güzelse onun makyaj yapmasına

      gerek yoktur.

 

 

10.  Batılılaşmak Osmanlı’dan miras kalan ve Türkiye’nin de bir türlü dindiremediği iki yüzyıllık bir sancı. İçinde bulunduğumuz günler, bu sancıyı azaltmak için en somut adımların atıldığı bir tarihsel dilime rastlıyor. Avrupa Birliği’ne katılmak amacıyla peş peşe uyum yasaları çıkarıldı, yıllardır yaşadığımız antidemokratik uygulamaları kınayanlar Avrupa Birliği taraftarlarının katılımıyla artıyor, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin getireceği ekonomik artılar ve eksiler tartışılıyor.  3 Ekim’den sonra müzakerelerin başlamasıyla ve tam üyelik vizesinin alınmasıyla her şey su yüzüne çıkacaktır.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Batılılaşma yalnızca Türkiye’nin sorunu değildir.

B) Günümüzde Avrupa Birliği için bazı adımlar atılmaktadır.

C) Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin tam üyeliğinin artıları ve eksileri tartışılmaktadır.

D) Batılılaşma süreci iki yüz yıl öncesine dayanmaktadır.

E) Avrupa Birliği taraftarları Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları kınamaktadır.

 

 

11.  Zavallı Osmanlıca! Ne kadar kolay yıkılıp gitti. Selanik’te başlayan, kökenini halkın dil bilincinde ve konuşma dilinde bulan sade lisan akımı, beslenip gelişerek, yirmi yılda Osmanlıcayı tahtından indirdi. Yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir yazı dilinin bu kadar kolaylıkla ortadan kalkması üzerinde yeterince durulduğunu, bu olgunun yeterince incelendiğini sanmıyorum.

 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A) Osmanlıca kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmıştır.

B) Sade dil akımı konuşma diline yakındır.

C) Osmanlıca çok geniş bir coğrafyada kullanılmıştır.

D) Osmanlıcanın oluşumu kısa bir zaman almıştır.

E) Osmanlıcanın yıkılması üzerinde fazla durulmamıştır.

 

 

12.  Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır.

Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına

B) Ticarette yeni atılımlar yapılmasına

C) Ekonomik alanda reformlara

D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesine

E) Sanayileşme hızının arttırılmasına

 

 

13.  Türk cumhuriyetlerinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni bir süreç başlamıştır. Beş Türk cumhuriyeti bağımsız olmuş, diğerleri de daha serbest hareket edebilme imkânlarına kavuşmuştur. Nitekim bunun etkisi de kısa zamanda görülmeye başlanmıştır. 1991’de Azerbaycan, 1993’te Türkmenistan ve Özbekistan, 1994’te de Karakalpakistan Lâtin alfabesine geçme kararı almıştır. Bu ülkelerde yeni alfabeye geçiş kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Diğer yandan Kırım Türkleri ile Gagavuzlar da Lâtin alfabesine geçerek bazı süreli yayınlarını yeni alfabeyle basmaya başlamışlardır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Bazı Türk cumhuriyetleri serbest hareket etme imkânına kavuşmuştur.

B) Latin alfabesine geçiş bu devletlerin daha kolay edebi ürünler ortaya koymasını sağlamıştır.   

C) Bazı ülkelerde yeni alfabeye geçiş aşamalı olarak uygulamaya konmuştur.

D) Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bazı Türk cumhuriyetleri bağımsız olmuştur.

E) Sovyetler Birliğinin dağılması Türklerin yeni alfabeye geçişi için bir fırsat olmuştur.

 

 

14.  Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur.

Yukarıdaki paragrafta “gelenek” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geleneklerin değişimle çatışması nesiller arası kopukluğa neden olabilir.

B) Gelenekler de zamanla değişebilir.

C) Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır.

D) Gelenekle değişim bazı noktalarda zıt düşebilir.

E)  Gelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar.

 

 

15.  Bilimde, teknolojide yaşanan gelişmeler dile de yansır. Yeni kavramlara, yeni ürünlere dilimizin kaynaklarından yararlanarak karşılık bulmamız gerekir. Türkçe söz köklerinden işlek eklerle yapılan yeni türetmelerle dilin söz varlığı zenginleştirildiği gibi, aynı yolla dile kazandırılacak terimlerle Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Aksi halde dilimiz yabancı dillerin baskısı altında kalarak benliğini yitirir. Benliğini yitirmiş bir dilin milleti de yok olmaya mahkumdur. Bu konuda aydınlara ve özellikle dil araştırmacılarına büyük görevler düşmektedir.

Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

A)Teknoloji ve dil ilişkisi göz ardı edilemez.

B) Yapılan yeni türetmeler dilimizi zenginleştir

C) Teknolojinin yeni ürünlerine Türkçe karşılıkların bulunması Türkçenin bilim dili olmasını sağlar.

D) Bilim dili olan Türkçenin yeni kelimeler türetmesine gerek yoktur.

E) Teknolojiye paralel olarak yeni kelimeler türetmek dilimizi yabancı dillerin baskısından kurtaracaktır.

 

Cevap anahtarı

1.E       2.E      3.D     4.C      5.A      6.D      7.D       8.B       9.C       10.C      11.D       12.D      13.B       14.E        15.D

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ismet, 13.11.2013, 14:28 (UTC):
oğlum bak git artislik taslma taammı sınavı full yanlış bilirsintamammı adam ol tamam hadi görüşürüz tamam

Yorumu gönderen::23.10.2012, 17:47 (UTC)
warez-sehri
warez-sehri
Kapalı
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Bugün 59944 ziyaretçi (105320 klik) kişi burdaydı!
Loading
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=